Historie naší společnosti začala v roce 2006, kdy jsme na Sibiři postavili první rámový dům s využitím technologie Mitek. Na školení k nám přijeli zástupci firmy Mitek z České republiky a certifikované stavební týmy. ((Na fotografii vpravo (zleva doprava)): Šubnikov Dmitrij, Kuncl Antonín (společnost Mitek), Basonov Sergej, Soldatov Alexej, 2006) 

V té době se zformovalo jádro naší společnosti v osobě ředitele Šubnikova Dmitrije, manažera Soldatova Alexeje, hlavního inženýra Basonova Sergeje a hlavní účetní Šubnikové Ljudmily. 

Všichni jsme v té době prošli stejným školením v oblasti stavebních technologií. Nebylo žádné konkrétní rozdělení povinností, ale všichni jsme měli stejnou myšlenku - uvést na stavební trh v Krasnojarsku jedinečnou technologii Mitek, a nabídnout tak našim zákazníkům pokročilou konstrukční technologii, která přinese průlom v kvalitě a pohodlí života v jejich rodinném domě.  

 

Nyní, v roce 2020, můžeme s jistotou říci - dokázali jsme to! A první klient z roku 2006, stejně jako kterýkoli jiný z našich klientů, vám řekne - „Komfort bydlení ve vašich rámových domech je několikanásobně vyšší než v domech postavených jakoukoli klasickou konstrukční technologií ze dřeva nebo betonu.“ Celý svět si to dávno uvědomil a v takových domech žije. Začali si to také uvědomovat i obyvatelé Krasnojarska! 

 

Jádro naší společnosti se dodnes nezměnilo, přišli nový vynikající zaměstnanci, stali jsme se zkušenějšími. Vytvořili jsme si vlastní přístup k podnikání a zejména stavebnictví, založený na poctivých cenách a plnění smluvních závazků. 

 

Při vybírání výrobce Vašeho budoucího rámového domu, Vás žádáme, abyste se rozhodli správně. Nepodlehli nabídkám společnostem s jepičím životem a stavařům, kteří dokážou vše naslibovat. Stavba domu je důležitá událost ve Vašem životě, je to pohodlí Vaší rodiny na mnoho a mnoho let.  

 

Realizace naší práce začíná přesahovat hranice Ruska a aktivně začínáme vstupovat na evropské trhy. 

 

Budeme rádi, když Vás uvidíme jako naše budoucí klienty!

SANY2727.JPG
collagexcvn.jpg